วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

พรทิพย์ เเซ่เตีย

วันเกิด 7 สิงหาคม 2539
ที่อยู่ 51 ม.11 ต. ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี

ปาลิดา เวชการ


วันเกิด30 กรกฎาคม 2539
ที่อยู่163 ม.7 ต. ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เบญทิพญ์ เเขวงรักษ์


วันเกิด8 ตุลาคม 2539
ที่อยู่119 ม.6 ต.ดอนกรวย อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี

กาญจนาพร เบ้านาวา


วันเกิด14 พฤศจิกายน 2539
ที่อยู่254 ม.7 ต.ดอนกรวย อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี

สุพัตรา ไหล่อ่อน


วันเกิด 7 กรกฎาคม 2539
ที่อยู่ 71 ม. 11 ต.ดอนกรวย อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

โดเรมอน


1.ปาลิดา เวชการ
2.กาญจนาพร เบ้านาวา
3.สุพัตรา ไหล่อ่อน
4.พรทิพย์ เเซ่เตีย
5.เบญทิพย์ เเขวงรักษ์